x
Website-ul folosește cookies | Pentru mai multe detalii accesați Termeni & Condiții. Accept

Află mai mult despre
garanții bilete angajamente .

TermeniCondiții

Terme și condiții Generali

Definiții

Unbroken Angels Ltd („UA”) este agentul de colectare desemnat pentru produse, servicii și vânzarea de bilete pentru eveniment.
Referințele la „Client” sau „Clienți” sau „Voi” din acești Termeni și Condiții sunt referințe la dvs.
Referirile la „noi” din acești Termeni și Condiții sunt referiri la UA.
“Formular de comanda” este forma indeplinita inainte de procurarea biletului

Angajament

Acceptați și sunteți de acord că a-ți citit toți termenii și condițiile conținute în acest formular de comandă („Formular de comandă”) și sunteți de acord că acest Formular de comandă împreună cu Termeni și Condiții formează un contract între dvs. și UA.

Investiții de plată

Trebuie să achitati suma intreaga a biletului stabilita de UA la semnarea Formularului de comandă de către dvs. fără compensare, deducere sau cerere reconvențională, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel; Plățile efectuate în baza prezentului acord trebuie efectuate prin mijloacele specificate în formularul de comandă.

Perioada de răcire

Prezentul acord este anulat dacă ne anuntati în scris, în termen de paisprezece (14) zile calendaristice de la semnarea Formularului de comandă, că nu mai doriți să primiți servicii și / sau produse UA prin livrarea sau expedierea (inclusiv prin poștă electronică) o notificare de anulare către UA prin e-mail pe admin@vadimturcanu.com. Vă vom rambursa toate sumele sau o parte din acestea pe care le-ați plătit în baza acestui acord în termen de treizeci (30) zile lucrătoare de la primirea unei astfel de notificări de anulare.

Anulare

Putem anula produsele / serviciile din orice motiv, printr-o notificare scrisă. Dvs. recunoașteți și sunteți de acord că, în cazul în care produsele / serviciile sunt anulate de către UA, aveți dreptul doar la o rambursare a investiției pe care ne-ați plătit-o și că nu veți solicita alte costuri, cheltuieli, pierderi, daune sau obligații care pot fi suportate sau suferite de dvs. ca urmare a unei astfel de anulări. În continuare, recunoașteți și sunteți de acord că orice rambursări care vi se vor plati, vă vor fi plătite de noi și vor fi efectuate în termen de treizeci (30) zile de la notificarea scrisă de anulare. Nu veți mai avea alte pretenții împotriva noastră cu privire la anularea ulterioară.

Restituire

Recunoașteți că nu aveți dreptul și nu veți solicita o restituire decât prin respectarea strictă a clauzelor 7 și 8 din prezentul regulament. În plus, recunoașteți că acesta este un termen esențial al acestui acord pe care ne bazăm.

Garanție 100% bani înapoi

Pentru a vă califica pentru garanția de returnare a banilor, trebuie să vă înregistrați și să participați la Experienta integrala UncageX. Garanția de returnare a banilor este disponibilă pentru participanți între orele 16.00 și 20.00 (GMT) în ultima zi a Experientei UncageX. Solicitările făcute în afara acestor ore declarate, nu li se va oferi o garanție de returnare a banilor. Pentru a activa garanția de returnare a banilor, participantul trebuie să vorbească mai întâi cu un antrenor principal UncageX. Dacă după această conversație, participantul dorește să activeze încă garanția de returnare a banilor, atunci trebuie să predea biletul, materialele oferite și să-i taie banda de mina de către un membru al echipe. Dacă acest proces nu este respectat, nu va fi acordată o garanție de returnare a banilor. Rambursarea va fi echivalentă cu banii primiți de la cumpărător pentru seminar, minus orice taxe de manipulare și rezervare. O rambursare completă a investiției va fi făcută cumpărătorului în termen de 30 de zile lucrătoare de la încheierea evenimentului/experientei UncageX a anului curent. Dacă ați efectuat plata folosind un partener de-al nostru, rambursarea dvs. va fi egala cu echivalentul fondurilor primite de Unbroken Angels LTD minus orice taxe acel mod de plata au taxat Unbroken Angels LTD. Odată ce taxele au fost deduse, soldul rămas va fi făcut cumpărătorului în termen de 30 de zile lucrătoare de la încheierea Experientei UncageX anului curent. Dacă vă calificați și urmează să primiți o garanție de restituire a banilor, orice bilete și bonusuri gratuite care încă nu au fost emise ca parte a programului dvs. In Experienta UncageX devin nule. Dacă sunteți calificat și doriți să primiți o garanție de returnare de bani, valoarea tuturor biletelor de bonus deja folosite va fi dedusă din suma totală de bani care vă va fi returnată.

Bilete de transfer

În cazul în care nu puteți participa la evenimentul pe care l-ați rezervat și plătit, puteți transfera biletul către un nou participant nominalizat, sub rezerva notificării noastre în scris împreună cu datele complete de contact ale noului dvs. participant nominalizat, cel puțin 14 zile lucrătoare înainte de începerea evenimentului.

Limitare a răspunderii

Noi:
a. excludem toți termenii, condițiile și garanțiile obisnuite de legea generală sau de statut sau care ar determina nulitatea oricărei părți a acestui acord („condiție care nu poate fi exclusă”).
b. limitam răspunderea față de dvs. pentru încălcarea unei condiții neexcludibile la suma totală plătită efectiv de dvs. în baza prezentului acord;
c. limitam răspunderea față de dvs. pentru orice reclamație (indiferent dacă rezultă dintr-un contract, delict sau frauda) pentru orice pierdere sau pagubă suferită de dvs. în legătură cu posibilitatea de a cumpăra produse și / sau servicii UA la suma totală plătită de către dumneavoastră în baza acestui acord;
d. excludem orice răspundere pentru pagubele consecințiale (inclusiv, dar fără a se limita la, pierderi de venituri sau pierderi de profit) suferite de dvs. în orice fel legate de revizuirea oportunității pentru dvs. de a cumpăra produse și / sau servicii UA sau exercitarea drepturilor dvs. în baza acestui acord.

Forță Majoră

Dacă furnizarea de produse și / sau servicii prevăzute de prezentul acord sunt împiedicate sau anulate din cauza unei legi a lui Dumnezeu, accidente inevitabile, incendii, opriri, inundații sau orice alte calamități, sau dacă, din cauza unor revolte, greve sau blocări sau orice alte evenimente în afara controlului direct al UA, Putem ca optiune amâna livrarea programului de training inițial și nu aveți dreptul să solicitați o rambursare sau orice costuri, cheltuieli, pierderi, daune sau obligații care pot fi suportate sau suferite de dvs. ca urmare a unei astfel de amânări.

General

Toate anunțurile sau alte comunicări trebuie făcute la adresele specificate în Formularul de comandă. Neexercitarea sau întârzierea exercitării oricărei puteri sau drepturi ale unei părți nu funcționează ca o renunțare la puterea sau dreptul respectiv, și nici un singur exercitiu al vreunei puteri sau drept nu împiedică exercitarea altei sau ulterioare a acesteia, sau exercitarea oricărei alte puteri sau drepturi. O putere sau un drept poate fi renunțată numai în scris, semnată de parte pentru a fi obligată de renunțare. Orice dispoziție din prezentul acord, care este invalidă sau neaplicabilă în orice jurisdicție, trebuie să fie redusă în sensul acestei competențe, dacă este posibil, astfel încât să fie valabilă și executorie și să poată fi restricționată în măsura în care valabilitatea sau executibilitatea, fără a afecta valabilitatea sau executarea acestei dispoziții în nicio altă jurisdicție. Prezentul acord nu poate fi modificat decât în ​​scris, semnat de cealaltă parte. În cazul în care o prevedere a acestui acord este considerată ilegală, invalidă și neexecutabilă sau în conflict cu orice regulă, statut, ordonanța sau regulament nu vor fi afectate valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte dispoziții. Acord întreg. Prezentul Acord constituie întregul Acord dintre UA și dvs. cu privire la această tranzacție și înlocuiește toate comunicările, aranjamentele, reprezentările, înțelegerile și Acordurile anterioare, fie ele verbale sau scrise între părțile prezentului Acord sau reprezentanții acestora. Nicio reprezentare sau declarație de orice fel făcută de oricare dintre părți care nu sunt menționate expres în prezentul acord nu va fi obligatorie pentru aceste părți.

Fără Garanții

Confirmați că vi s-a explicat domeniul de aplicare și amploarea produselor și / sau serviciilor reglementate și recunoașteți că eficacitatea produselor și / sau serviciilor furnizate depinde de fapte care nu sunt sub controlul UA și de rentabilitatea din același lucru nu este garantat.

Consimțământ

Prin prezenta, confirmați că dați acordul ca adresa dvs. de e-mail să fie utilizată pentru lista de corespondență a UA în scopul notificării produselor și / sau serviciilor oferite de UA și / sau afiliații săi. Adresa dvs. de e-mail este păstrată confidențial și nu va fi niciodată publicată, vândută sau dezvăluită terților fără acordul dvs. explicit. Vă puteți elimina oricând folosind linkul de dezabonare furnizat în partea de jos a fiecărui e-mail pe care îl trimitem.

Despăgubiri

Sunteți de acord să acceptați întreaga responsabilitate pentru achiziția, participarea și / sau rezultatul deciziilor luate după participarea la cursuri sau evenimente UA. UA și entitățile afiliate, asociații și oricare dintre reprezentanții săi nu acceptă nici responsabilitatea, nici răspundere și nu vă va compensa pentru toate costurile, cheltuielile, pierderile, daunele, datoriile, care pot fi suportate sau suferite de dvs. ca urmare a acestor decizii. 26. Sunteți de acord că orice decizie de cumpărare nu este influențată de nicio relație prealabilă sau relații cu UA și / sau cu oricare dintre ofițerii, directorii, angajații sau reprezentanții săi. Dacă încheiați o relație contractuală cu UA la / sau ulterior evenimentului, faceți acest lucru pe propriul dvs. risc și recunoașteți că UA nu are nici o responsabilitate pentru contracte sau relații încheiate între dvs. și nu are nicio responsabilitate cu privire la dvs. Recunoașteți și sunteți de acord că, în timp ce prezentarea UA la eveniment este cu acordul UA, UA nu își asumă nici o responsabilitate pentru exactitatea sau adecvarea informațiilor furnizate la eveniment de către UA. Acești Termeni și condiții sunt reglementate de Legea engleză și dvs. și noi suntem de acord cu jurisdicția exclusivă a instanțelor engleze Ne rezervăm dreptul de a modifica termenii și condițiile cu o notificare prealabilă.

UncageX Retreat

Termeni și Condiții pentru Retreat

Termeni generali

Formatul Regasirea Sinelui este construit pentru a te trezi la un adevăr despre tine pe care încă nu l-ai descoperit. Este un mix de înțelepciuni și practici din popoarele vechi din est (India) și din vest (triburile mexicane) legate cu un “fir roșu” de filosofie greacă și psihoterapia contemporană care au fost aduse împreună pentru un efect maxim. Aceasta experiență NU este creată pentru a înlocui oarecare terapie recomandată de medici. În schimb, are scopul să îmbunătățească și să te susțină în proces. În domeniu vindecării nu exista garanții și există tot atâtea rute către vindecare și sănătate pe cât există oameni. Sperăm ca materialele Regăsirea Sinelui vă vor inspira și vă vor sprijini în orice cale pe care o alegeți.

Termeni de anulare

30 de zile sau mai mult înainte de eveniment - taxa pentru eveniment este rambursabilă sau transferabilă minus taxa pentru depozit Cu 30 de zile înainte de eveniment taxa este nerambursabilă și netransferabilă Depozitul achitat este nerambursabil și netransferabil

Protejarea datelor

Informațiile personale pe care ni le furnizați pot fi utilizate în mai multe moduri:
1. să vă furnizăm produse, informații despre seminare și facturi pentru procesarea plăților
2. pentru a vă informa despre următoarele evenimentel
3. să expediem newsletters și bloguri
4. pentru a vă ține la curent cu materiale gratuite și webinarele online
5. pentru a vă oferi acces la grupurile comunității UncageX
6. pentru a obține analize statistice

Nu vom dezvălui nici o informație pe care o deținem despre dvs. nici unei companii exterioare în afară de UncageX (reprezentată de Unbroken Angels ltd). Pentru informații suplimentare despre modul în care sunt utilizate informațiile dvs., despre modul în care menținem securitatea informațiilor dvs. și drepturile dvs. de acces la informațiile pe care le deținem, vă rugăm să contactați biroul. Puteți solicita oricând să fiți eliminați de pe lista de e-mail, scriindu-ne la adresa admin@vadimturcanu.com sau lovind tasta de dezabonare pe orice mesaj de e-mail.

Opțiuni de plată

Acceptăm plăți cu card de credit și prin transfer bancar.

Transfer bancar

Vă rugăm să rețineți că plata prin transfer bancar poate însemna că banca dvs. vă va percepe taxa pentru această tranzacție - vă rugăm să vă asigurați că orice costuri de tranzacție sunt plătite de dvs. și nu sunt deduse din taxele datorate pentru Retreatul Regăsirea Sinelui. Vă rugăm să notați NUMELE și PRENUMELE ca referință cu plata și transferați către:

Revolut Bank

Numele contului: Vadim Turcanu
Cod de sortare: 04-00-75
Nr. Cont: 02784955
Cod rapid sau bic: REVOGB21
Iban nr: GB48 REVO 0099 7025 4844 10
Vă rugăm sa ne transmiteți confirmarea plății la adresa de e-mail: admin@vadimturcanu.com

Probleme de sănătate

Dacă ai una din următoarele condiții, contactează-ne înainte de a rezerva. -sarcină -cancer -boală psihică (șizofrenie, demență, etc) -intervenții chirurgicale recente -probleme cardiace -probleme de tensiune - sau alte probleme În caz că nu ești sigur că ești eligibil pentru Retreat, sau ai întrebări, contactează-ne la adresa de mail admin@vadimturcanu.com

Act de renunțare

Aceste site-uri web și / sau produse și / sau servicii oferite în conținutul acestui site și / sau al altor site-uri web asociate nu sunt destinate în nici un fel să diagnostice sau să trateze orice tip de boală sau condiție fizică sau psihologică. Pentru un astfel de diagnostic și tratament, vă rugăm să consultați un medic calificat. Nimic conținut pe acest site web nu este destinat să reprezinte, să sugereze, să mențină sau să pretindă, în mod expres sau implicit și în orice context sau în orice interpretare că „Regasirea Sinelui” sau orice practicant acreditat sau alt reprezentant al Retreat-ului „Regasirea Sinelui” sau orice servicii, lucrări, procese, materiale sau produse furnizate sau prezentate de către un practician acreditat sau alt reprezentant al Retreat-ului „Regasirea Sinelui” implică, cuprinde sau oferă altceva decât un proces de introspecție ghidată și autodescoperire pentru persoane, sau de orice fel de tratament holistic sau mistic sau de altă natură pentru orice tip de afecțiune, boală, stare sau aliviere medicală, psihică, psihologică, psihiatrică sau de altă natură, sau că „Regasirea Sinelui” sau orice alte astfel de servicii, lucrări, procese, materiale sau produse sunt, sau ar putea fi în orice circumstanțe, sau poate deveni un înlocuitor sau alternativă a unui tratament medical calificat sau a unor sfaturi medicale corespunzătoare practicienilor calificați, instruiți și cu experiență.